Education

Engel (Suri 2) 632In 1876 werd de leerplicht in Suriname ingesteld, maar deze is sindsdien niet meer gewijzigd. Het volgen van onderwijs is verplicht voor kinderen tussen 7 en 12 jaar, en 93% van de totale bevolking kan lezen en schrijven. Schoolkinderen dragen een uniform, een spijkerbroek en een groen-wit geruite blouse. Kinderen die de middelbare school bezoeken dragen een polo in de kleur van hun school. Kinderen in het binnenland worden gratis per korjaalboot opgehaald om naar school te kunnen gaan.

Een probleem is het chronisch tekort aan onderwijzend personeel, geld en middelen. Dit geldt vooral voor scholen in het binnenland.

Kleuteronderwijs in Suriname

Op vierjarige leeftijd gaan de kinderen naar kleuterschool en volgen hier een tweejarig programma. Tijdens dit tweejarig programma worden ze voorbereid op de lagere school. In Suriname hoeft geen schoolgeld voor dit kleuteronderwijs te worden betaald. Bijna de helft van de kleuterscholen behoort tot het openbaar onderwijs. De andere kleuterscholen zijn vaak van religieuze gemeenten en worden worden gesubsidieerd door de overheid. Voor de particuliere kleuterscholen wordt wel schoolgeld betaald door de ouders. Het kleuteronderwijs is niet verplicht maar de meeste kinderen volgen het. Het is een belangrijke voorbereiding op het basisonderwijs. De schooltijd is van 08.00 tot 12.00 uur.

Lager onderwijs

Het lager onderwijs bestaat uit zes leerjaren. Vanaf zeven jaar gaan de kinderen naar de lagere school tot hun 12e levensjaar. Ruim 80% procent van alle kinderen volgt de lagere school, maar het aantal drop-outs is hoog. De meeste leerkrachten in het kustgebied zijn bevoegd, maar in het binnenland is een groot te kort aan bevoegde leerkrachten. Een groot gedeelte van de lagere scholen wordt beheerd door religieuze organisaties. Deze organisaties krijgen subsidies van de Overheid. Van alle lagere scholen is 51% openbaar, 48% religieus en 1% is particulier. De scholen beginnen om 08.00 en sluiten om 12.30/13.00 uur.

Het secundair onderwijs

Het secundair onderwijs bestaat uit het Voortgezet Onderwijs voor Junioren (voj) en het Voortgezet Onderwijs voor Senioren (vos).

Voortgezet onderwijs voor Junioren

Het Voortgezet onderwijs voor Junioren bestaat uit een algemeen vormende studierichting: (MULO en) beroepsgerichte opleidingen.

De beroepsgerichte opleidingen(voj) zijn:

 • Lager Beroepsgericht Onderwijs (lbgo)
 • Lager Technisch Onderwijs (lto)
 • Lager Nijverheidsonderwijs (lno)
 • Eenvoudig Technisch Onderwijs (ets)
 • Eenvoudig Beroepsonderwijs (ebo)

(Het lbgo, lto en lno leiden de leerlingen op voor een vervolgopleiding.)

De algemeen vormende studierichting (MULO) biedt aan het eind verdere studiemogelijkheden op VOS-niveau. Het totale aantal MULO’s bedraagt circa. 60.

SchoolEngel (Suri 2) 652uniform

Alle kinderen in Suriname tot en met het MULO-niveau dragen een schooluniform. De snit en de kleuren zijn verschillend per school. Het dragen van deze schoolkleding is verplicht, hierdoor is er minder onderscheid tussen de diverse bevolkingsklasse. Sommige particuliere scholen hebben ervoor gekozen de leerlingen geen schooluniform te laten dragen.

Voortgezet onderwijs voor Senioren

Het Voortgezet onderwijs voor Senioren (VOS) bestaat uit algemeen vormende opleidingen en beroepsgerichte opleidingen.

De Algemeen vormende opleidingen zijn:

 • Het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (vwo). Bereidt de leerlingen voor op toelating tot het wetenschappelijk onderwijs.
 • Het Hoger Algemeen Vormend Onderwijs (havo). Bereidt de leerlingen voor op het Hoger Beroepsonderwijs.

De Beroepsgerichte opleidingen zijn:

 • Het Instituut voor Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs (IMEAO)
 • Het Natuurtechnisch Instituut (Natin)
 • De pedagogische academies.

Universitair onderwijssuriname uni

De Universiteit van Suriname werd ingesteld in 1966 en opende op 1 november 1968 haar deuren. Zij draagt sinds 17 oktober 1983 de naam Anton de Kom Universiteit van Suriname, vernoemd naar de nationalistische vrijheidsstrijder Anton de Kom.

De campus van de Anton de Kom-universiteit ligt aan de zuidwestelijke rand van Paramaribo aan de Leysweg. Daar is ook de Universiteitsbibliotheek gelegen en worden ook de lessen gegeven van het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) (dit staat geheel los van de universiteit en is een hbo-opleiding). De Medische Faculteit is onderbracht in het gebouw van het Medisch Wetenschappelijk Instiuut (MWI) naast het Academisch Ziekenhuis Paramaribo aan de Kernkampweg.

De Universiteit bestaat uit de volgende vijf faculteiten met elk verschillende studierichtingen:

 • de Faculteit der Maatschappijwetenschappen (FMijW) met de studierichtingen Rechten (1968), Sociologie (1975), Economie (1975), Public Administration (1985), Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde (1993) enBedrijfskunde (1997)
 • de Faculteit der Medische Wetenschappen (FMeW) met de studierichtingen Geneeskunde (1969) en Fysiotherapie (1996)
 • de Faculteit der Technologische Wetenschappen (FTeW) met de studierichtingen Agrarische Productie (1976), Elektrotechniek (1977), Delfstofproductie (1976), Infrastructuur (1977), Werktuigbouwkunde (1977) enMilieuwetenschappen (1996).
 • de Faculteit der Humaniora of Geesteswetenschappen (sinds vrijdag 23 juli 2010) met de geplande studierichtingen Geschiedenis, Nederlandse taal- en Letterkunde en Engels.
 • de Faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen (sinds vrijdag 23 juli 2010) met alvast een geplande studierichting Wiskunde.